Цели

  • Осъществяване на сътрудничество с чужди фирми с цел изпълнение на директни поръчки.
  • Внос и търговия на хартии и картони за полиграфия, опаковки и всички възможни приложения.
  • Осъществяване на сътрудничество с чужди фирми на база сдружение или коопериране с цел развитие на производства.
  • Седалището на дружеството е в гр.Раковски, където има закупена 6000 кв.м. площ за производствена, складова и административна дейност.