Торбички

Политиката ни се базира на грижа за клиентите и добри партньорски отношения с доставчиците. При редовните ни срещи обменяме идеи за подобряването на дейностите им и развитие на отрасъла.


Непрекъснатото нарастване на изискванията към опаковките е основание да предлагаме хартиени торбички за пазаруване.


От реализирането на тази политика в същото време ще се намали и негативното влияние върху околната среда. Стараем се в известна степен хартията и целулозата да спасят съвременния свят.
Надяваме се да сме полезни на всички, за които хартията е професия (наука, производство, търговия).