Офис

ул. "Патриарх Евтимий" 28
4000, гр. Пловдив
Телефон: 032/624105
Факс: 032/624100

Седалище и адрес на управление:

4150, гр. Раковски
ул. ”Цанко Церковски” 23

Склад:

4005 гр. Пловдив,
“Рогошко шосе" - 5-ти км

Изпратете ни съобщение